menu
×
logo reslegal
menu

SPRAWY O ZACHOWEK

Jeżeli zmarły za życia przekazał swój majątek lub istotną jego część na rzecz określonych osób, w tym nawet obcych w stosunku do jego rodziny jak chociażby dokonał darowiznę dla swojej kochanki – można zastanowić się, czy nie posiadamy możliwości uzyskania od tej osoby części należnego nam majątku w postaci zachowku.

Istota zachowku sprowadza się do tego, że małżonek i dzieci zmarłego mają prawo domagania się 1/2 lub 2/3 z tego, co spadkobiercy uzyskaliby, gdyby nie był sporządzony testament, w którym majątek zapisano innej osobie. Polskie prawo pozwala domagać się zachowku zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego – jeżeli majątek zmarłego został rozdysponowany za jego życia. Ma to na celu zapewnić elementarną sprawiedliwość względem osób najbliższych spadkodawcy, ogranicza to w pewien sposób wolę w zakresie dysponowania majątkiem.
Poza pomocą w uzyskiwaniu środków na podstawie przepisów o zachowku, w razie potrzeby nasza Kancelaria pomoże Państwu również w takim zabezpieczeniu się, by w przyszłości uniknąć roszczeń o zapłatę zachowku.