menu
×
logo reslegal
menu

DZIAŁY SPADKU

Jeżeli po śmierci spadkodawcy pojawia się problem, jak podzielić majątek pozostały po spadkodawcy, należy się zastanowić, czy nie skorzystać z pomocy prawnika.

W toku działu spadku często trzeba dokonać szeregu czynności procesowych, by zabezpieczyć swoje interesy, temu służą np.:

  • dokonanie podziału majątku wspólnego osoby zmarłej i jej męża lub żony, by podziałem był objęty tylko udział należący do spadkodawcy
  • złożenie stosownych wniosków celem poszukiwania majątku spadkowego np. występując do komornika
  • formułowanie w toku postępowania o podział spadku wniosków, by ustalić czy inni spadkobiercy nie zawładnęli bezpodstawnie jakimiś składnikami majątku, których nie chcą zgłosić do podziału – np. sporządzenie wniosku, by sąd zwrócił się do banków, gdzie spadkodawca miał prowadzone konta, celem ustalenia, czy po jego śmierci były wybierane z nich jakieś środki finansowe
  • zaliczenie na schedę spadkową darowizn i innych przysporzeń majątkowych, jakie zostały dokonane na rzecz innych spadkobierców za życia zmarłego spadkodawcy, by zmniejszyć jego udział w majątku jaki faktycznie został po śmierci konkretnej osoby.