menu
×
logo reslegal
menu

SEPARACJA

Od strony formalnej sprawa o separację niewiele różni się od rozwodu. Trzeba przedstawić analogiczne dokumenty. Sąd może orzec o winie lub tego zaniechać na zgodny wniosek małżonków. Jeżeli mamy dzieci, to wyrok orzekający separację będzie obejmował rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów, oraz alimentów.

Koszty sprawy o separację będą z zasady tożsame z tymi, jakie musimy ponieść przy sprawie rozwodowej.

Zasadnicza różnica w stosunku do rozwodu jest taka, że dla separacji rozkład pożycia małżeńskiego nie musi mieć charakteru trwałego. Czyli w praktyce możliwe jest złożenie pozwu np. od razu po uzyskaniu wiedzy o zdradzie małżonka, nie musimy czekać aż rozkład nabierze znamion trwałości. Separację często traktuje się jeszcze jako szansę na kontynuowanie małżeństwa, ponieważ może ona zostać później „cofnięta”.

Po orzeczeniu separacji, z mocy prawa mamy zniesioną wspólność majątkową, czyli stan majątku jest analogiczny, jak przy rozdzielności notarialnej.

Warto pamiętać, że obowiązek wierności małżeńskiej obowiązuje małżonków po orzeczeniu separacji – czyli w praktyce nie powinniśmy szukać sobie nowego partnera, bo w przypadku wniesienia sprawy o rozwód, będzie to traktowane jako zdrada i może stanowić podstawę do uznania winy.