menu
×
logo reslegal
menu

ROZWÓD

Przed zawarciem małżeństwa niemal każdy wkłada masę energii i zaangażowania w przygotowania do uroczystości ślubnych, wesela, w zorganizowanie oprawy, orkiestry itp. Z kolei kiedy jesteśmy na drugim biegunie związku, podczas procesu o rozwód – wiele osób popełnia błąd, nie zwraca uwagi na to by pójść do specjalisty, dowiedzieć się jak przebrnąć przez sprawę, jakie wnioski składać, ustalić czy warto np. walczyć o winę, jak określić władzę rodzicielską nad dziećmi, czy też sprecyzować kontakty. Uchybienia na tym etapie często będą bardzo trudne do naprawienia. Warto poszukać sprawdzonego, zaufanego prawnika, który pomoże pokonać tę drogę.

Nasza Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw rozwodowych, przez lata zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam przewidzieć wiele scenariuszy i wybrać dla Klienta optymalne rozwiązanie.

Przed przyjściem na konsultacje warto zapoznać się z naszą ankietą, która jest do pobrania niżej. Dokument ten został opracowany w oparciu o pytania, jakie sędziowie zadają w trakcie rozpraw rozwodowych.

Wypełniona ankieta pozwala nam poznać szczegóły Państwa małżeństwa, jego problemy i ułatwia sporządzenie prawidłowego pozwu lub odpowiedzi na pozew, równocześnie Klient ma okazję już na tym etapie przygotować się do rozprawy rozwodowej.

Jeżeli mieszkasz za granicą, a chciałbyś się rozwieść w Polsce, to możesz to zrobić z powodzeniem z naszą pomocą – właśnie w tym celu warto też pobrać ankietę, wypełnić ją i odesłać na naszą skrzynkę mailową.

plik

 

 

DOKUMENTY DO ROZWODU

Chcąc Państwu umożliwić przygotowanie się do sprawy, niżej podajemy listę dokumentów, jakie mogą być potrzebne dla sprawy rozwodowej, oczywiście często trzeba też jeszcze inne dokumenty, ale najczęściej potrzebne to:

 • Odpis skrócony aktu małżeństwa (do wybrania w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego lub za pomocą profilu zaufanego przez epuap)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci
 • wyroki, ugody, postanowienia w zakresie alimentów, kontaktów, spraw rodzinnych, ustanawiające rozdzielność, skazujące za znęcanie – jeżeli takie były prowadzone miedzy małżonkami
 • umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (od notariusza tzw. intercyza), jeżeli była zawierana
 • dowody na potwierdzenie winy drugiego małżonka:
  - obdukcje,
  - zdjęcia i filmy,
  - nagrania głosowe z transkrypcją
  - wydruki wiadomości z komunikatorów, smsów,
  - raporty od detektywa
  - wyroki za znęcanie
  - dokumenty potwierdzające leczenie odwykowe, skazania,
  - listę świadków, jacy mają być przesłuchani na sprawie
 • zaświadczenia ze żłobka, przedszkola, szkoły – że dziecko tam uczęszcza, ze wskazaniem jakie jest tam czesne, koszty wyżywienia
 • zaświadczenia o zarobkach – najlepiej z ostatnich 3 lub 6 miesięcy, PIT-y za ostatni rok
 • potwierdzenia przelewu na rzecz dzieci – jeżeli rodzić dobrowolnie daje jakieś środki
 • dokumenty potwierdzające wydatki na dzieci i na własną osobę (rachunki za media, faktury za zakupy itp.)
 • dokumenty pokazujące zadłużenie wspólne małżonków

 

 

ROZWÓD W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

Czy muszę iść do prawnika przy rozwodzie, czy sam sobie poradzę?

Przed zawarciem małżeństwa niemal każdy wkłada masę energii i zaangażowania w przygotowania do uroczystości ślubnych, wesela, w zorganizowanie oprawy, orkiestry itp. Z kolei kiedy jesteśmy na drugim biegunie związku, podczas procesu o rozwód – wiele osób popełnia błąd, nie zwraca uwagi na to by pójść do specjalisty, dowiedzieć się jak przebrnąć przez sprawę, jakie wnioski składać, ustalić czy warto np. walczyć o winę, jak określić władzę rodzicielską nad dziećmi, czy też sprecyzować kontakty. Uchybienia na tym etapie często będą bardzo trudne do naprawienia. Warto poszukać sprawdzonego, zaufanego prawnika, który pomoże pokonać tę drogę.

Nasza Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw rozwodowych, przez lata zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam przewidzieć wiele scenariuszy i wybrać dla Klienta optymalne rozwiązanie.

Przed przyjściem na konsultacje warto zapoznać się z naszą ankietą, która jest do pobrania niżej. Dokument ten został opracowany w oparciu o pytania, jakie sędziowie zadają w trakcie rozpraw rozwodowych.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód, to pismo z jednej strony wydawać mogłoby się proste, jednak z drugiej obarczone szeregiem wymogów formalnych, których niedopełnienie może skutkować zwrotem pozwu, albo przedłużeniem procesu. Oczywiście można skorzystać z wielu wzorów pozwów, jakie są dostępne w Internecie, jednak niektóre dokumenty są nieaktualne, my przedstawiamy Państwu nasz prosty wzór pozwu rozwodowego do pobrania, niemniej jednak zawsze warto zastanowić, się czy nie lepiej udać się do prawnika i skorzystać z usługi przygotowania takiego pisma.

plik    POZEW O ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Do jakiego sądu składa się pozew o rozwód?

Sprawę rozwodową prowadzi sąd okręgowy, jego właściwość miejscową – czyli określenie z której miejscowości to będzie sąd – określa się według tego, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal tu mieszka lub ma miejsce pobytu (czyli nie przebywa na stałe mówiąc potocznie). Jeżeli małżonkowie rozstali się i nie mieszkają w miejscowości, gdzie zamieszkiwali ostatnio wspólnie – to rozwód poprowadzi sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli tego małżonka, przeciwko któremu jest wnoszony pozew, a gdy i tej podstawy nie da rady ustalić, to pozew wytacza się do sądu według zamieszkania powoda – czyli osoby składającej pozew do sądu.

Jest jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia w tym miejscu – mianowicie ostatnio zgłasza się do nas wiele osób, które wzięły ślub za granicą, albo po ślubie wyjechały z kraju i teraz chcą się rozwieść w Polsce, a tu nie mieszka żadne z nich. W takiej sytuacji, składamy pozew do wybranego przez nas sądu, a ten sąd zwraca się do Sądu Najwyższego, by określił, gdzie będzie prowadzona sprawa. Warto też, by w pozwie wskazać, przed jakim sądem chcielibyśmy się rozwodzić i czemu (np. w danej miejscowości mieszka nasza rodzina i tu przyjeżdżamy).

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu rozwodowego?

Opłata sądowa, stanowi dochód Skarbu Państwa i wynosi 600 zł, jest ona wpłacana na rachunek sądu okręgowego, przed którym będzie prowadzona sprawa o rozwód.

Dodatkowo należy wskazać, że przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, opłatę tę z zasady pokrywa strona przegrywająca, jeżeli przegra pozwany, wówczas ma oddać opłatę małżonkowi wnoszącemu sprawę.

Kiedy rozwód zakończy się bez orzekania o winie, to sąd zwróci powodowi 300 zł, a od drugiego małżonka zasądzi zwrot kwoty 150 zł – by oboje małżonkowie ponieśli koszt opłaty po równo, czyli właśnie po 150 zł. Z kolei, gdy rozwód zakończy się rozstrzygnięciem o winie obu stron – to zasadą jest podział opłaty po połowie, czyli małżonek pozwany oddaje stronie wnoszącej 300 zł.

Jakie jest wynagrodzenie adwokata przy sprawie rozwodowej?

Wynagrodzenie adwokata kształtuje się różnie w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, kancelarii na którą się zdecydowaliśmy, od tego czy ma być orzekanie o winie, czy też nie. Ustawodawca przewiduje stawkę minimalną, jaką może adwokat pobrać za prowadzenie takiej sprawy – jest to kwota 720 zł, niemniej ceny rynkowe są wyższe. Najlepiej więc przedstawić prawnikowi swoją sprawę, opisać oczekiwania i wówczas określone zostanie wynagrodzenie.

Kiedy mogę się starać o rozwód?

Jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas sąd może orzec rozwód i w takim przypadku ma sens składać pozew. W praktyce oznacza, że nie może być trzech więzi małżeńskich:

 • fizycznej, czyli małżonkowie nie współżyją ze sobą
 • gospodarczej, nie ma planowania wspólnych inwestycji, wspólnego gotowania, wyjść itp.,
 • uczuciowej, czyli miłość do drugiego małżonka wygasła.

Taki stan musi trwać przez dłuższy czas, by można powiedzieć, że rozkład jest trwały, czyli nie ma szans na powrót małżonków do siebie i kontynuowania związku. Ustawa nie wskazuje, jak długo musi trwać rozpad małżeństwa, niemniej jak pokazuje praktyka, pozew o rozwód powinno się składać po upływie około 6 miesięcy od rozpadu związku, przy czym zdarzają się wypadki, że sąd orzeka rozwód, gdy sprawa została wniesione jeszcze szybciej.

Czy mogę się nie zgodzić na rozwód?

Tak, ale w tym przypadku należy wykazać, że drugi małżonek jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia, dodatkowo należy przekonać sąd, że odmowa wyrażenia zgody na orzeczenie rozwodu nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Czyli trzeba podać przyczynę, czemu sąd rozwodu nie powinien orzec. Zatem zgoda na orzeczenie rozwodu jest swoistego rodzaju wyjątkiem, ponieważ nasze prawo nie wymaga obopólnej akceptacji dla rozwiązania małżeństwa, jeżeli sąd stwierdzi zupełny i trwały rozkład pożycia, za który np. oboje małżonkowie ponoszą winę, to orzeknie rozwód.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Polskie prawo przewiduje następujące przypadki, kiedy nie dojdzie do orzeczenia rozwodu:

 • nie ma spełnionych przesłanek pozytywnych, np. małżonkowie w sądzie oświadczą, że się kochają, że współżyli lub współżyją ciągle fizycznie, łączy ich więź gospodarcza
 • rozwodowi sprzeciwia się dobro małoletnich dzieci stron np. dzieci nie rozumieją na czym polega rozwód, bardzo przeżywają sytuację między rodzicami,
 • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – np. mąż chce się rozwieść z chorą żoną, która mieszka w jego domu, a po rozwodzie nie będzie miała dachu nad głową, rozwód będzie dla niej skrajnie krzywdzący
 • rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny, a druga strona się na to nie zgadza i odmowa rozwodu nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Nie mediacja nie jest tu obowiązkowa, ale sąd z własnej inicjatywy lub na skutek wniosku obojga lub jednego z małżonków, może ich wysłać do mediatora, celem ustalenia warunków rozwodu, ewentualnie podjęcia próby ratowania małżeństwa. Zaznaczyć należy, że udział w mediacji zawsze ma charakter dobrowolny.

Czy przy rozwodzie robi się podział majątku?

Zgodnie z Kodeksem, po pierwsze na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Po drugie na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W praktyce oznacza to, że wyjątkowo sąd dokona podziału, jeżeli małżonkowie będą co do niego zgodni, przy czym nawet w takiej sytuacji niektórzy sędziowie nie dokonują podziału, odsyłając małżonków do notariusza. W sytuacji sporu o wartość majątku, o to komu go przydzielić, sąd nie dokona podziału przy rozwodzie. Wówczas trzeba inicjować później odrębne postępowanie przed sądem rejonowym.

Czy w wyroku rozwodowym może być orzeczona eksmisja małżonka?

Przepisy pozwalają na orzeczenie eksmisji w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Jako taki przypadek będzie znęcanie się nad rodziną, alkoholizm, narkomania i inne skrajne zachowania.

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie – kiedy jest możliwy?

By sąd uznał wyłączną winę jednego z małżonków, należy przedstawić takie dowody w procesie, które przekonają sąd, że to dany małżonek doprowadził do rozpadu małżeństwa, a drugi nie przyczynił się do tego nawet w minimalnym stopniu. Przyczyn do uznania winy jest wiele, jak np. zdrada, alkoholizm, uzależnienie od innych środków, przemoc względem rodziny, chorobliwa zazdrość, porzucenie rodziny, brak podejmowania pracy bez przyczyny, popełnianie przestępstw, brak dokładania się do utrzymania rodziny, alienacja od rodziny i znajomych, wszczynanie awantur, w tym przemoc fizyczna i psychiczna względem małżonka, brak spędzania wspólnie czasu z drugim małżonkiem, odmowa pożycia fizycznego bez zasadnej przyczyny, brak okazywania czułości, brak dążenia do wypracowania porozumienia w spornych kwestiach, niechęć do posiadania dzieci.

Rozwód z winy obu stron – kiedy ma miejsce?

Jest to częsty przypadek, ponieważ polskie prawo nie stopniuje winy, zatem nawet gdy przykładowo mąż nas zdradził, to nie jest z automatu przesądzone, że sąd orzeknie rozwód z jego wyłącznej winy, ponieważ druga strona może także podać swoją wizję małżeństwa i argumenty czemu doszło do rozkładu pożycia. W praktyce ujmując problem matematycznie wystarczy wykazać 1% winy małżonka, przy 99% po drugiej stronie i sąd orzeknie rozwód z winy obopólnej. Sąd nie ustala, kto bardziej lub mniej przyczynił się do rozpadu związku, tylko czy z zasady się przyczynił, nawet w minimalnym stopniu.

Czy wina przy rozwodzie ma znaczenie na podział majątku?

W obecnym stanie prawnym – wina z zasady nie ma znaczenia dla podziału majątku i tak małżonek wyłącznie winny powinien otrzymać tyle samo z majątku wspólnego co małżonek uznany za niewinnego. Inna kwestia to ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, ale to materia nie wiążąca się wprost z winą przy rozwodzie.

Czy muszę podać świadków w sprawie rozwodowej?

Nie ma takiego obowiązku, zwłaszcza jeżeli nie chcemy orzekania o winie, to wówczas świadkowie wydają się zbędni. Zeznania świadków, są jak inne dowody, i tak np. winę możemy wykazać np. przedstawiając wydruki rozmów, zdjęcia itp. potwierdzające zdradę, nie musimy wskazywać świadków.

Czy osoby z najbliższej rodziny (rodzicie, rodzeństwo, dzieci) mogą być świadkami na rozwodzie?

Oczywiście, że osoby najbliższe mogą być świadkami, ale osobom takim przysługuje prawo odmowy składania zeznań – czyli bez podania przyczyny, mogą w sądzie oświadczyć, że nie chcą zeznawać. Świadkami nie mogą być wspólne dzieci, które nie ukończyły lat 17. Wiarygodność świadków określa sąd, po wysłuchaniu ich zeznań, nie ma przepisów, które z automatu obniżałyby wartość zeznań świadka, z tej przyczyny, że jest członkiem najbliższej rodziny.

Jak udowodnić winę przy rozwodzie?

W celu wykazania winy, należy przedstawić sądowi wiarygodny materiał dowodowy, z którego będzie wynikało, że winę za rozkład małżeństwa ponosi dana osoba. W tym celu wnioskuje się świadków, którzy złożą zeznania. Można też sądowi przedstawić inne dowody, jak obdukcje, nagrania, filmy, wiadomości sms, maile itp. Przy czym należy pamiętać, by dowody te nie były uzyskane w wyniku przestępstwa np. włamania się na konto na portalu społecznościowym, stosowania nielegalnego podsłuchu.

Czy mąż lub żona otrzyma pozew, który napiszemy do sądu i czy musi na niego odpowiedzieć?

Sąd przesyła do strony pozwanej odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami i zakreśla jej termin na złożenie odpowiedzi na pozew – co najmniej dwa tygodnie. Czyli wszystko co napiszemy w pozwie, wszelkie materiały w takiej samej formie jak dla sądu – trafiają do rąk małżonka. W odpowiedzi na pozew, małżonek odnosi się do wniosków i twierdzeń pozwu.

Czy muszę być osobiście na rozprawie?

Z zasady tak – w sprawie rozwodowej dowód z przesłuchania stron jest obowiązkowy. Niemniej jednak w ostatnim czasie sądy praktykują przesłuchania w drodze rozprawy przez Internet lub zeznania składane na piśmie.

Również na rozprawę rozwodową musi wstawić się powód, bo inaczej sąd sprawę zawiesi, chyba że będzie obecny jego pełnomocnik. Czasami w sprawach, gdzie nie ma sporu, wystarcza że w sądzie pojawi się jeden z małżonków. Brak udziału pozwanego na rozprawie i jego pełnomocnika, może skutkować wydaniem wyroku zaocznego.

Mieszkam za granicą – czy muszę się pojawić w sądzie w Polsce?

W takiej sytuacji można wnioskować o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej w ambasadzie lub konsulacie RP w danym kraju, albo złożyć wniosek o przesłuchanie przez Internet lub o zarządzenie złożenia zeznań na piśmie.

Nie mieszkaliśmy po ślubie nigdy w Polsce, teraz też nie mieszkamy – czy możemy się tu rozwieść?

Jeżeli co najmniej jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie, to może się rozwieść w Polsce, nawet jeżeli tu nie mieszka na stale. W tym celu składa się pozew do wybranego sądu, a ten występuje z wnioskiem do Sądu Najwyższego, o wskazanie który sąd poprowadzi sprawę, czyli w jakiej miejscowości, temu w pozwie warto uzasadnić, dlaczego chcemy by to miał być konkretny sąd.

Czy sąd przy rozwodzie orzeka o kontaktach z dziećmi?

Jeżeli małżonkowie zgodnie oświadczą, że nie chcą orzekania o kontaktach, to sąd nie ustala haromonogramu i można powiedzieć, że wówczas obowiązują kontakty nieograniczone, czyli zależne od uzgodnień rodziców. Jeżeli jednak jest konflikt na tym polu, to obie strony mogą podać propozycje harmonogramu kontaktów, a jeżeli tu nadal są rozbieżności, to decyzję podejmie sąd, czasami wcześniej zasięgnie on opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, którzy po uprzednich badaniach określą jak należałoby sprecyzować kontakty.

Na podstawie czego sąd określi wysokość alimentów?

O wysokości alimentów decydują możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów i usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Czyli w praktyce oznacza, to że sąd nie bierze pod uwagę faktycznie osiąganych zarobków rodzica, ale to czy jest on w stanie zarobić więcej z uwagi na jego zawód, doświadczenie, wiek, stan zdrowia, czy ma majątek który może przeznaczyć na alimenty dla dziecka.
Z kolei od strony dziecka, należy mieć na względzie usprawiedliwione potrzeby, czyli wydatki, które są konieczne do realizowania obowiązku szkolnego, wychowania, utrzymania dziecka itp. Przy czym istnieje dyrektywa równej stopy życiowej rodzica i dziecka, tak więc jeżeli np. ojciec zarabia bardzo dużo, to może płacić wyższe alimenty niż wskazywałby przeciętny koszt utrzymania dziecka w podobnej sytuacji, wieku. W ramach usprawiedliwionych potrzeb należy ujmować zasadne wydatki, a nie wydatki ponad stan, zbędne np. zakup 10 drogich par obuwia dla dziecka w ciągu roku, gdy nie ma ku temu przesłanek.

Czy są alimenty minimalne lub maksymalne?

Polskie prawo nie przewiduje alimentów minimalnych, ani maksymalnych – każdorazowo sąd ustala kwotę adekwatną do potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica, jak też bierze pod uwagę jego wkład i zaangażowanie w rozwód i wychowanie potomka. Przy czym nie oznacza to, że sąd zasądzi alimenty na poziomie 50 zł lub innej absurdalnie niskiej lub niezasadnie wysokiej kwocie.

Co to jest zabezpieczenie alimentów?

Jest to prawo do otrzymania alimentów na dziecko już w trakcie trwania sprawy sądowej, bez jej prawomocnego zakończenia jeszcze. Sąd udziela zabezpieczenia na wniosek uprawnionego, po uprawdopodobnieniu kosztów utrzymania, jak i możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego. Mimo, że postanowienie w tym przedmiocie może być zaskarżone, to jest ono natychmiast wykonalne i tym samym, można zapewnić dziecku środki utrzymania w bardzo szybkim czasie.

Czy można zabezpieczyć miejsce zamieszkania i kontakty?

Można wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka na czas postępowania przy danym rodzicu, np. jeżeli jest realna groźba, że drugi rodzic dziecko będzie chciał wywieść za granicę, albo zabierze do siebie i nie będzie pozwalał na kontakt z nim.

Podobnie wygląda sytuacja, kiedy jeden z rodziców uniemożliwia kontakty z dziećmi – wówczas w sprawie o ustalenie tych kontaktów, albo w sprawie o rozwód, można wnioskować o wydanie postanowienia tymczasowego, które pozwoli na stworzenia harmonogramu kontaktów, by dzieci miały kontakt z obojgiem rodziców jeszcze przed zakończeniem spraw sądowych.

Czy można zmienić rozstrzygnięcia z wyroku rozwodowego, które dotyczą dzieci?

Tak rozstrzygnięcia w przedmiocie miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskie, kontaktów i alimentów, które są ujęte w wyroku rozwodowym, mogą być później zmieniane przed sądem rejonowym. Przy czym wówczas należy złożyć stosowny wniosek, przedłożyć wyrok rozwodowy, a także uzasadnić czym podyktowana jest konieczność zmiany.

Ile potrwa sprawa rozwodowa?

Tu niestety nie ma reguły, czasami sprawę rozwodową udaje się skończyć np. w dwa miesiące od wniesienia, w szczególności, jeżeli małżonkowie nie dochodzą orzekania o winie i nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Z kolei spór w sprawie, jeżeli on dotyczy zwłaszcza tego przy kim mają być dzieci, jak ukształtować władzę rodzicielską, kontakt – sprawia, że procedowanie obejmuje wysłanie małżonków z dziećmi na badania do OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów) i już z tej przyczyny sprawa będzie trwała dłużej.

Proces przeciągnąć może się też, jeżeli mamy do przesłuchania wielu świadków, zwłaszcza za granicą Polski, którzy mają być przesłuchani w drodze pomocy prawnej w konsulacie RP.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Udając się do Sądu, wskazane jest by zabrać ze sobą zawiadomienie lub zapisać gdzieś informację z numerem sali rozpraw i godziną posiedzenia. W sytuacji, gdy uda nam się już znaleźć właściwe miejsce, należy czekać na wywołanie sprawy – zazwyczaj protokolant wychodzi i wyczytuje dane stron, zdarza się jednak, że zostaniemy wezwani na salę rozpraw „przez głośnik”. Kiedy już weszliśmy, należy zająć właściwe miejsce: powód (wnoszący sprawę) zasiada na ławie znajdującej się po prawej stronie patrząc z perspektywy Sądu, czyli po swojej lewej, natomiast pozwany po przeciwnej. Do Sądu bezwzględnie należy zabrać dowód osobisty. Po odczytaniu obecności, z reguły Sąd pyta o stanowiska procesowe stron – jeżeli nic się nie zmieniło możemy poprzestać na wskazaniu, że „wnosimy jak dotychczas”. W zależności od sprawy i tego, czy chcemy orzeczenia o winie, Sąd albo od razu przesłuchuje małżonków, albo wcześniej przeprowadza inne czynności, jak przesłuchanie świadków, dowody z opinii biegłych itp. Warto pamiętać, że za każdym razem, gdy Sąd się zwraca do konkretnej osoby, to musi ona wstać.

W momencie, gdy dojdzie do przesłuchania Stron, Sąd zadaje podstawowe pytania, które padają w większości postępowań, m.in.:
- czy to ich pierwsze małżeństwo?
- czy małżonkowie zawierali umowy majątkowe małżeńskie?
- czy były wcześniej prowadzone sprawy o rozwód lub separację?
- kogo mają na utrzymaniu?
- jaki zawód wykonują?
- kiedy małżonkowie się poznali?
- czemu zdecydowali się na ślub?
- co jest przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego?
- kiedy ustała więź fizyczna, ekonomiczna i uczuciowa?
- jakie są koszty utrzymania dzieci, co się na nie składa?

W trakcie przesłuchiwania świadków, jak i drugiego małżonka, można zadawać pytania, jednak należy poczekać na odpowiedni moment, kiedy Sąd poinformuje, że właśnie można to zrobić. Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego i wyrażeniu końcowego stanowiska, Sąd się naradza i ogłasza wyrok – ważne, iż w trakcie ogłaszania należy stać, aż do momentu, kiedy Sąd poinformuje, iż można będzie usiąść, co ma miejsce, gdy Sąd podaje ustne uzasadnienie wyroku i przybliża argumenty, jakie przemawiały za danym rozstrzygnięciem.

Jak się przygotować do wizyty w sądzie przy rozwodzie?

Sąd prześle do stron wezwanie, ze wskazaniem terminu i miejsca, gdzie ma się odbyć rozprawa. Warto przeczytać dokładnie to wezwanie i załączone do niego pouczenia. Przed rozprawą warto przyjść kilkanaście minut wcześniej, by uniknąć spóźnienia. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości – ze zdjęciem, czyli np. dowód osobisty, paszport. Do sądu należy ubrać się schludnie i skromnie. Warto przed rozprawą przeczytać sobie pisma, jakie były składane przez obie strony, by móc później z większą swobodą odpowiadać na pytania sądu, pełnomocników, drugiego małżonka.
Ważna kwestia, którą obserwujemy na rozprawach – jeżeli walczymy o alimenty, to pasuje się solidnie przygotować, od strony przedstawienia kosztów utrzymania dzieci, z wyszczególnieniem tych kosztów i kwot na ich pokrycie.

Czy sąd uzasadni motywy wyroku?

Z zasady po rozprawie i ogłoszeniu wyroku, sędzia podaje ustne motywy rozstrzygnięcia. Jeżeli jednak „chcemy mieć to na piśmie”, bo albo zamierzamy się odwoływać, albo po prostu mamy ochotę na dysponowanie pisemnym uzasadnieniem – to w tej sytuacji należy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o jego uzasadnienie, wskazując te postanowienia, które mają być poddane uzasadnieniu. Taki wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Kiedy wyrok rozwodowy będzie prawomocny?

Jeżeli żadne z małżonków nie złoży wniosku o uzasadnienie orzeczenia w danym zakresie, to staje się on prawomocny po upływie tygodnia, czyli w ósmy dzień. W pozostałych wypadkach rozwód uprawomocnia się z upływem dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem małżonkowi, który się tego domagał – jeżeli w tym terminie nie złożył apelacji. Wreszcie prawomocność następuje z dniem wydania wyroku przez sąd apelacyjny, jeżeli nie uchyli on orzeczenia sądu pierwszej instancji i nie przekaże sprawy do ponownego rozpoznania.

Czy od wyroku mogę się odwołać?

Oczywiście, że tak. W tym celu składa się do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku i doręczenie wyroku z tym uzasadnieniem – w ciągu tygodnia od jego ogłoszenia, a po doręczeniu, biegnie termin 2 tygodni na złożenie apelacji (w tym terminie wlicza się dni ustawowo wolne od pracy). Środek zaskarżenia składa się do sądu apelacyjnego, ale wysyła się do sądu okręgowego, który wydał wyrok, następnie po sprawdzeniu, czy apelacja jest należycie opłacona, spełnia wszystkie wymogi – jest wysyłana z aktami do sądu wyższej instancji. Podkreślić też wypada, że apelacja musi spełnić szereg wymogów formalnych – temu warto tu skorzystać z pomocy adwokata.

Czy sąd wyśle mi pozew rozwodowy do domu?

W tym przypadku odpowiedź brzmi: „tak” i „nie”. Z zasady sąd nie wysyła wyroku do stron, w tym celu należy sporządzić sobie wniosek, uiścić opłatę na rachunek sądu w kwocie 20 zł i wówczas możemy się spodziewać przesłania orzeczenia. Jedynie w przypadku, gdy sąd orzekał o alimentach, to sąd bezpłatnie wysyła odpis wyroku z klauzulą wykonalności na roszczenie alimentacyjne, do rodzica uprawnionego, drugi musi we własnym zakresie wnioskować o ten dokument.