menu
×
logo reslegal
menu

PRZYMUSZENIE DO REALIZOWANIA KONTAKTÓW

Jeżeli sąd wydał postanowienie lub wyrok, w ramach którego określony został harmonogram kontaktów z dzieckiem, a drugi małżonek nie dostosowuje się to niego, to można wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie mu koniecznością zapłaty określonej kwoty na rzecz drugiego rodzica.

Co istotne dotyczy ta sytuacja, zarówno tego z rodziców, przy którym dziecko się znajduje – gdyż, jeżeli nie pozwala lub utrudnia kontakty, to może być w ten swoistego rodzaju sposób ukarany, ale może się też odnosić do rodzica, któremu kontakty przyznano – a mimo tego, nie wstawia się w określonych terminach, spóźnia się, nie odwozi dziecka z powrotem itp. W obu tych przypadkach, sąd może zagrozić koniecznością zapłaty wskazanej sumy.

W razie zainteresowania taką formą pomocy w sporządzeniu wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.