menu
×
logo reslegal
menu

PODZIAŁ MAJĄTKU

Naturalnym następstwem rozpadu małżeństwa jest podział majątku, jaki małżonkowie zgromadzili w trakcie związku. Może to nastąpić już po rozwodzie, ale też niekiedy jest możliwe wcześniej np. jeżeli była w trakcie małżeństwa zawarta umowa znosząca wspólność majątkową lub sąd ustalił między stronami taką rozdzielność, a także kiedy orzeczono separację, czyli małżeństwo formalnie w ograniczonym zakresie istnieje, ale majątek może zostać podzielony.

O ile sprawy rozwodowe potrafią być czasochłonne, o tyle kategoria postępowań o podział majątku wspólnego, należy do najbardziej długotrwałych w praktyce sądowej. Nieprawidłowo poprowadzona sprawa może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, ponieważ np. zapominając o rozliczeniu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, możemy się pozbawić dużej części majątku, który nam się należy.

Opisanie całej specyfiki postępowania o podział majątku wspólnego wydaje się niemożliwe i niecelowe w tym miejscu, dlatego w razie chęci poznania większej ilości szczegółów, naszej oferty i ustalenia możliwości najbardziej korzystnego podziału – zapraszamy do kontaktu.