menu
×
logo reslegal
menu

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Jeżeli forma relacji z drugim rodzicem sprawia, że kontakty z dzieckiem są utrudnione lub wręcz niemożliwe, bo albo rodzić je eliminuje lub utrudnia, albo wręcz przeciwnie - nie chce wcale przychodzić do dziecka, czy też robi to bardzo nieregularnie. Można zwrócić się do sądu, by te kwestie uregulował.

W tym celu należy opracować harmonogram spotkań, można uczynić to zgodnie przed sądem w ramach ugody lub postanowienia sądowego, lub u mediatora, ale w skrajnych przypadkach będzie konieczna opinia biegłych którzy często muszą określić, jak często maja się odbywać kontakty z dzieckiem, jak długo będą trwać, specjaliści wskazują wówczas także, czy dziecko może nocować poza domem, czy konieczny jest udział kuratora w tych kontaktach, gdzie mają się odbywać.

Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w tego typu sprawach i z przyjemnością Państwu doradzimy w tym zakresie.