menu
×
logo reslegal
menu

ALIMENTY

Sprawy alimentacyjne prowadzone są według wyboru uprawnionego – w tym rodzica dziecka małoletniego, który występuje wówczas jako przedstawiciel ustawowy – przed sądem rejonowym według miejsca zamieszkania dziecka, albo według miejsca zamieszkania zobowiązanego do płacenia alimentów.
Z roszczeniem alimentacyjnym występuje do czasu uzyskania pełnoletności rodzic lub opiekun prawny, pod którego pieczą dziecko pozostaje, a gdy ukończy 18 rok życia, działa w sprawie samodzielnie.
W Polsce kodeks nie określa górnej granicy wieku, do kiedy należą się alimenty, z zasady przyjmuje się, że ma to być do ukończenia przez dziecko pierwszego kierunku studiów (w tym uzupełniających), o ile dziecko nie pracuje i nie jest się w stanie samo utrzymać.
Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych rodziców oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.
Alimentów można dochodzić:

 • w małżeństwie, jeżeli rodzic nie płaci na utrzymanie dzieci – nie trzeba do tego się rozwodzić, lub składać pozwu o separację, owszem w tych przypadkach sąd też orzeknie o alimentach, niemniej można złożyć do sądu rejonowego pozew tylko o alimenty,
 • na dzieci pochodzące ze związków pozamałżeńskich, w tym celu sporządza się pozew i trzeba do niego dołączyć m.in. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka,
 • na dzieci – o podwyższenie z poprzedniego wyroku lub ugody,
 • na rzecz małżonka lub rodzica, jeżeli zaistnieją ku temu podstawy.

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPRAWY O ALIMENTY

Niżej podajemy przykładową listę dokumentów do sprawy o alimenty:

 • poprzedni wyrok lub ugoda określająca wysokość alimentów (jeżeli ma być podwyższenie lub obniżenie alimentów)
 • odpis aktu urodzenia dziecka (najlepiej zupełny)
 • zaświadczenie ze żłobka, przedszkola, szkoły lub uczelni, gdzie dziecko uczęszcza, ze wskazaniem wysokości czesnego (jeżeli są takie płatności) i wyszczególnieniem dodatkowych kosztów jakie są tu ponoszone
 • dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko, w szczególności:
  - faktury za zakup odzieży obuwia, pomocy naukowych,
  - umowy na zajęcia dodatkowe,
  - bilety miesięczne, albo faktury za paliwo, gdy rodzic dowozi dziecko
 • dokumenty z leczenia dziecka, jeżeli stan zdrowia wiąże się z generowaniem dodatkowych wydatków,
 • rachunki dotyczące kosztów domu lub mieszkania (prąd, gaz, telefon, TV, internet, czynsz administracyjny, raty spłacanych kredytów, ubezpieczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości, rachunki za zakup opału).